jueves, 21 de agosto de 2008

A Vulcanalia, Remeranza d'a luita d'una zibilizazión
Iste sabato 23 d’agosto, a Fundazión Segeda zilebra a fiesta d’a VII Vulcanalia, ye una baralla zeltibero-romana con antigas recreazions en o lugar de Mara an se troban os alleros d’a ziudat zeltibera de Segeda (Sekaiza). Ista fiesta, a Vulcanalia gosa zilebrar-se o cabo de semana más amanau ao 23 d’agosto, diya de Vulcano en a epoca romana.

Os romanos firmón un tratau con os sechedenses por o que os romanos no atacaban a suya ziudat pero os sechedenses no podeban creyar nuevas murallas. Os sechedenses no’n creyón garra nueba pero adrezón as biellas. Iste estió bisto como una prebocazión y os romans les declarón a guerra y ta ello cambeón o inizio d’o calendario a o 1 de chinero, si no serían plegaus en agüerro y o periglo d’a fredor que ixo conleba.
En iste diya, rezenta l’istoriador Apiano que en l’añada 153 a.c tenió lugar a primera baralla entre o exerzito romano ao mando de Nobilior composau por 30.000 ombres y o exerzito zeltibero de segedenses y numantinos ao mando de Caro de Segeda (Iste ye o primer nombre documentau en as tierras d'o que güe ye Aragón), con 25.000 ombres. O resultau d’ista primera baralla estió a favor d’os zeltiberos, morión 6.000 romanos y dend’alabetz Roma declaró iste diya como nefasto.
Belatros istoriadors d’a epoca recullón iste feito en o suyos relatos:
En reyalidat, en garra guerra bi habió tan inchusta causa. Os segedenses eban aculliu a os suyos aliaus y parients que eban fuyiu d’as guerras cuentra os romans. Entrezedión por els, pero ta cosa. Encara que s’eban absteniu de dentrar en a guerra, les obligón, como condzión ta un pauto en regla, a entregar as armas, feito que estió entendiu por os barbaros como si les obligasen a tallar-se as mans. Asinas que pillón as armas baxo o mando d’o suyo valeroso chefe
Megaravico”.
(Lucio Aneo Floro, Epítome d’aa Istoria de Roma I 34, 3-4)
“Pues feitos a luitar con os griegos e ilirios, mai no eban bisto dic’alabetz que nafras de pica y de saeta, raras begadas de lanza, pero en beyer os cuerpos espiazaus por a espada ispana, brazos tallaus d’o güembro, capezas separadas d’o cuerpo, truncada del tot a cerviz, coradas ao descubierto y toda menas de fierizas nafras, aterraus se demandaban cuentra qué armas y cuentra qué ombres eban de luitar.” (Livio 31, 34,4)
Ta zilebrar iste diya se ferán toda mena de autibidatz, como mercadillos artesanals, una recreyazión d’a luita, etc. Tot lo podetz trobar en istas pachinas:
http://www.segeda.net/http://www.losceltiberos.es/

No hay comentarios: