sábado, 24 de noviembre de 2007

A margaritona


A margaritona (Margaritifera auricularia) ye un musclo bibalbo d’augua dulce de gran grandaria (dica 20 zm) que abita en os fundos d’os ríos y Canals con agundanzia de ragualla.
Antismás abondán y con ampla distribuzión en Europa, a modificazión d’as carauteristicas naturals d’os ríos ha estau a causa prenzipal d’a suya disparixión a gran escala.

DISTRIBUZIÓN
En a autualidat, a mayor poblazión conoxida mundialmén se troba en a Canal Imperial d’Aragón, con un numero superior a 4.000 exemplars. Se son trobadas bellas poblazións, encara que más chicotas, en a Canal de Taust (bel zentenar d’exemplars en o suyo trampo aragonés) y en o río Ebro de bels 200 exemplars y tamién en Franzia han escubriu una poblazión en o río Vienne y en a Charente, con no pas més de 100 exemplars. Amás en istos momens no se conoxen individuos chobens, estando toz os trobaus crexius.

PROTEUZIÓN
A margaritona ye enclusa en o Catalogo Nazional d’Espezies Menazadas y en o Catalogo d’Espezies Menazadas d’Aragón en a categoría “en periglo d’extinzión”.
En 2005 o Gubierno d’Aragón aprebó o plan de remontadura de Margaritifera auricularia en Aragón an que se defienen bella serie d’autuazions con l’ochetibo de guaranziar l’estacha d’os habitaz an que se troba en l’autualidat. Se fan rechiras ta conoixer, en detalle, o ciclo reprodutor d’a especie y d’os peixes aloxadors y tamién se preba de desembolicar teunicas que permitan a suya cría en cautibidat.

No hay comentarios: