domingo, 6 de julio de 2008

A biola d'o Moncayo


Ista semana zaguera, tenié o gusto de fer un curset de botanica en O Moncayo, tot un paradiso t’os que aman ista polida zienzia. Estar dentro de ixos fabars y rebollars me parexió estar en atro mundo comparando-los con as selbas de pino carrasco y os acampos de carrascas a os que soi feito.
En puyar ao Collado Bellido me trobé con una d’as mas polidas flors que he bisto, ye a Biola d’o Moncayo (Viola montcaunica), una planteta que encara que siga prou común en iste puesto ye un endemismo d’o Sistema Iberico. Manimenos pareix que no tien garra figura de proteuzión (u os “forestals” (APNs millor dito) no me lo querión dizir o no lo sabeban, que tot puede estar)
Con ista plantica tan esconoxida (no bi’n ha garra en o rete si tos ne miratz) me fería goyo de comenzipiar a charrar d’espezies endemicas d’o Sistema Iberico, que bi ha ta escribir-ne y no rematar-ne .

1 comentario:

Onset dijo...

Sí que ye bonica a flor ixa. No la conoxeba. A beyer si aprendo un poquet sobre ixe tema.